120 lat sopotu

Ekspresja, to wyrażanie siebie, swoich potrzeb i rozwoju w bezpiecznym i wspierającym środowisku

Zmieniamy świadomość i rzeczywistość społeczną. Wspieramy osoby doświadczające kryzysów psychicznych. Włączamy osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczności lokalnych. Cenimy sobie kreatywność i nie boimy się próbować nowych rzeczy.  Animujemy aktywność obywatelską i rozwój lokalny. Od 2004 roku udaje nam się pobudzać ducha społecznych inicjatyw.

Każdy znajdzie coś dla siebie.

 Działania, z których mogą Państwo skorzystać. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji.

Działanie podejmowane w celu animowania aktywności obywatelskiej i rozwoju lokalnego. Włączamy osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczności lokalnych.

W działalności stowarzyszenia wyróżnia się zorientowanie na sztukę. Proces twórczy służący auto ekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać wgląd. Oprócz tego łączy ludzi niezależnie od problemów, z jakimi się zmagają. 

W działalności stowarzyszenia ważne jest też inspirowanie się od partnerów międzynarodowych, dlatego dbamy o to aby brać udział w projektach Erasmus +, dzięki czemu możemy rozwijać naszą działalność oraz uczyć się od innych organizacji z Europy. 

Kto może skorzystać z naszej oferty?

Nasze działania skierowane są do wszystkich osób z Sopotu oraz trójmiasta. Osoby szukające wsparcia oraz osoby chcące wesprzeć w formie wolontariatu lub działalności organizacji pozarządowej. 

Osoby szukające wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Prowadzimy klub samopomocy- Akademia Don Kichota, w ramach którego oprócz oferty zajęć prowadzona jest też, grupa wsparcia. Oprócz tego organizujemy kampanię społeczną Odmień Swoją Głowę, która ma na celu między innymi działania edukacyjne na temat zdrowia psychicznego. 

Osoby szukające wsparcia w aktywizacji zawodowej

W naszej ofercie znajdują się zajęcia w klubach samopomocy oraz klub pracy. Oprócz tego zapewniamy indywidualne doradztwo. 

Osoby zainteresowane sztuką

Dla tych osób możemy zaproponować szeroki zajęć w Domach Sąsiedzkich oraz Akademii Don Kichota. Oprócz tego latem organizujemy plenery malarskie a jesienią zapraszamy na przegląd teatralny Masska. 

Inne organizacje oraz osoby szukające wolontariatu

W ramach sopockiego centrum organizacji pozarządowych i wolontariatu dostępne są różnego rodzaju wsparcie organizacyjne oraz fundusze na działania. 

ekipa

skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Nasze wydarzenia

Mają na celu poszerzanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, niepełnosprawności i włączenia społecznego osób marginalizowanych. 

Od lat przybliżamy problematykę kryzysów psychicznych i potrzebę włączania osób chorujących w życie społeczności lokalnych, w których mieszkają, pracują, chorują… żyją. Co roku we wrześniu zapraszamy m.in: na festyny, konferencje, webinary, spotkania, prelekcje, konkursy.

SCOPiW od początku swojej działalności służy sopockim organizacjom pozarządowym w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów społecznych.

Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA to otwarty projekt kulturalny, w którym biorą udział artyści z niepełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne, co nadaje wydarzeniu charakter integracyjny.

Wesprzyj naszą działalność

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot                       

Sekretariat: czynny 10.00-14.00              tel. 699 866 548 –  Anna Kaczmarek
e-mail: kontakt@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060
REGON: 193083536
KRS: 0000214210