120 lat sopotu

Ekspresja, to wyrażanie siebie, swoich potrzeb i rozwoju w bezpiecznym i wspierającym środowisku

Zmieniamy świadomość i rzeczywistość społeczną. Wspieramy osoby doświadczające kryzysów psychicznych. Włączamy osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczności lokalnych. Cenimy sobie kreatywność i nie boimy się próbować nowych rzeczy.  Animujemy aktywność obywatelską i rozwój lokalny. Od 2004 roku udaje nam się pobudzać ducha społecznych inicjatyw.

Każdy znajdzie coś dla siebie.

 Działania, z których mogą Państwo skorzystać. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji.

Działanie podejmowane w celu animowania aktywności obywatelskiej i rozwoju lokalnego. Włączamy osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczności lokalnych.

W działalności stowarzyszenia wyróżnia się zorientowanie na sztukę. Proces twórczy służący auto ekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać wgląd. Oprócz tego łączy ludzi niezależnie od problemów, z jakimi się zmagają. 

W działalności stowarzyszenia ważne jest też inspirowanie się od partnerów międzynarodowych, dlatego dbamy o to aby brać udział w projektach Erasmus +, dzięki czemu możemy rozwijać naszą działalność oraz uczyć się od innych organizacji z Europy. 

Kto może skorzystać z naszej oferty?

Nasze działania skierowane są do wszystkich osób z Sopotu oraz trójmiasta. Osoby szukające wsparcia oraz osoby chcące wesprzeć w formie wolontariatu lub działalności organizacji pozarządowej. 

osoby, które już korzystają z naszej oferty
846

osoby z niepełnosprawnościami

W naszej ofercie znajdują się zajęcia w klubach samopomocy, klub pracy związany z aktywizacją zawodową oraz festiwal teatralny Masska

osoby chorujące psychicznie

W naszej ofercie znajdują się zajęcia w klubach samopomocy, grupa wsparcia oraz projekty artystyczne i kampania społeczna

sojusznicy

dla tych osób możemy zaproponować wolontariat oraz udział w naszych kampaniach społecznych i wydarzeniach oraz aktywności w domach sąsiedzkich

rodziny i osoby wspierające

Domy sąsiedzkie, grupy wsparcia, 

ekipa

skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Nasze wydarzenia

Mają na celu poszerzanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, niepełnosprawności i włączenia społecznego osób marginalizowanych. 

Od lat przybliżamy problematykę kryzysów psychicznych i potrzebę włączania osób chorujących w życie społeczności lokalnych, w których mieszkają, pracują, chorują… żyją. Co roku we wrześniu zapraszamy m.in: na festyny, konferencje, webinary, spotkania, prelekcje, konkursy.

SCOPiW od początku swojej działalności służy sopockim organizacjom pozarządowym w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów społecznych.

Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA to otwarty projekt kulturalny, w którym biorą udział artyści z niepełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne, co nadaje wydarzeniu charakter integracyjny.

Wesprzyj naszą działalność