Kontakt:
ul. Marynarzy 4,
81-835 Sopot,
e-mail: biuro@ekspresja.org
tel.fax (58) 341-83-52,
Nr KRS 0000214210
 
             

   
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI - EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POLSKI I UKRAINY NA POMORZU”