Akademia Don Kichota

Miejsce na mapie Sopotu dla osób z niepełnosprawnościami i doświadczających kryzysów psychicznych. Akademię tworzą wspólnie osoby z niepełnosprawnościami i profesjonaliści. Można tu spędzić twórczo swój wolny czas.

Zajęcia odbywają się według planu, który jest tworzony wspólnie z uczestnikami zajęć. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00

Proponujemy zajęcia rękodzieła, ogrodnicze, kulinarne, turystyczne.

W razie potrzeby proponujemy wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, z którym można załatwić ważne dla siebie sprawy, dotrzeć tam gdzie samodzielnie nie daje się rady. 

W godzinach popołudniowych w ramach Klubu samopomocy organizujemy:

  • grupę wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 
  • spotkania edukatorów
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne 
  • warsztaty  plastyczne 

Zawsze jest ktoś, z kim można wypić kawę i porozmawiać w Akademii Don Kichota przy al. Niepodległości 829

Koordynatorka Akademii Don Kichota:

Estera Tomczyńska – tel. 572-685-422,

email: e.tomczynska@ekspresja.org 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Sopot – dostępne usługi (etap 2)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

„Klub Aktywności Społecznej STER – Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” jest finansowane ze środków administracji rządowej zleconych przez Gminę Miasta Sopotu. Biuro projektu oraz siedziba Klubu: ul. Aleja Niepodległości 829, 81-810 Sopot,  tel. 572-685-422, e-mail:  e.tomczynska@ekspresja.org 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji 

Marynarzy 4, 81-835 Sopot, Sekretariat: czynny 10.00-14.00
tel. 699 866 548 – Anna Kaczmarek  e-mail: kontakt@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210