Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych

Misją naszego lokalnego Centrum jest animacja lokalnej społeczności poprzez wspieranie rozwoju i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, działających na rzecz Miasta Sopotu i jego mieszkańców oraz aktywizację społeczności sopockiej poprzez animowanie i promowanie w mieście wolontariatu

Centrum od początku swojej działalności służy sopockim organizacjom pozarządowym w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów społecznych. Wspieramy także rozwój aktywności obywatelskiej poprzez inkubację nowopowstałych ngo’sów oraz upowszechnianie współpracy wolontaryjnej i społecznej. Ponadto w Centrum animujemy inicjatywy partnerskiej współpracy na rzecz lokalnych społeczności.

 Koordynatorka i doradczyni SCOPiW

Anna Horak,e-mail: 
biuro@scop.sopot.pl
 tek: 518 838 795

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210