Otwarte Bramy

to Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego. Misją Koalicji jest poprawa sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin poprzez wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych innowacyjnych przedsięwzięć.

Głównym celem Koalicji jest wprowadzanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zdrowie dla Pomorzan – „Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”, aby uzyskać rzeczywistą poprawę sytuacji i jakości życia osób doznających problemów ze zdrowiem psychicznym, a także ich rodzin.

Wymaga to wielu zmian na polu ekonomicznym, politycznym i w świadomości społecznej.

Zadania koalicji obejmują: 

  • tworzenie płaszczyzny współpracy wszystkich podmiotów publicznych, prywatnych i z trzeciego sektora, aby system służył rozwiązaniom tworzącym środowiskowy model leczenia i wsparcia;
  • zbieranie opinii, organizowanie dyskusji, pracy grup roboczych;
  • upowszechnianie informacji o realizacji założeń NPOZP;
  • lobbowanie na rzecz pożądanych systemowych zmian ochrony zdrowia psychicznego;
  • tworzenie w regionie lokalnych koalicji na rzecz zdrowia psychicznego, aby rozwiązania maksymalnie dostosowywać do zasobów lokalnych.

 

Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście zainteresowani przystąpieniem do POMORSKIEJ KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO prosimy o przesłanie danych i opisu organizacji/instytucji wraz z wskazaniem osoby kontaktowej na adres: info@otwartebramy.org 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210