STER Zawodowy

Centrum STER – miejsce realizacji kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów, a także potencjalnych pracodawców. Działania naszego Centrum STER mają się przyczyniać do wzmocnienia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im wychodzenie z bierności zawodowej.

Pierwsze kroki w aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami stawialiśmy w 2008 roku realizując projekt współfinansowany ze środków unijnych „Pociąg do wolontariatu – aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”. W wyniku jego realizacji 12 osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców i mieszkanek Sopotu) odbyło praktyki zawodowe przy wsparciu wolontariuszy – asystentów.

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, masz trudną sytuację życiową i jesteś mieszkańcem/mieszkanką Sopotu i chcesz spróbować odmienić swoje życie, zgłoś się do nas! Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są zawsze gotowi do wysłuchania Twojej historii.

Koordynator STERu Zawodowego:

Jakub Nowak

tel. 513-743-810

e-mail: j.nowak@ekspresja.org lub scop@sopot.pl 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot

Sekretariat: czynny 10.00-14.00
tel. 699 866 548 – Anna Kaczmarek   e-mail: kontakt@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210