STER Zawodowy

Centrum STER – miejsce realizacji kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów, a także potencjalnych pracodawców. Działania naszego Centrum STER mają się przyczyniać do wzmocnienia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im wychodzenie z bierności zawodowej.

Pierwsze kroki w aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami stawialiśmy w 2008 roku realizując projekt współfinansowany ze środków unijnych „Pociąg do wolontariatu – aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie”. W wyniku jego realizacji 12 osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców i mieszkanek Sopotu) odbyło praktyki zawodowe przy wsparciu wolontariuszy – asystentów.

Jeśli jesteś osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, masz trudną sytuację życiową i jesteś mieszkańcem/mieszkanką Sopotu i chcesz spróbować odmienić swoje życie, zgłoś się do nas! Każda osoba, która przychodzi do nas, jest traktowana indywidualnie. Rodzaj wsparcia, wybór kursu zawodowego, czy ścieżka rozwoju są odpowiednio dopasowywane do predyspozycji i możliwości odbiorcy. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są zawsze gotowi do wysłuchania Twojej historii.

Koordynator STERu Zawodowego:

Jakub Nowak

tel. 513-743-810,

e-mail: j.nowak@ekspresja.org lub scop@sopot.pl 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210