Odmień
Swoją Głowę

Kampania społeczna społeczna na rzecz podnoszenia świadomości na temat osób chorujących psychicznie i przeciwdziałania ich dyskryminacji

Kampania społeczna Odmień swoją głowę na rzecz podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego.

Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje, opartą na rzetelnej wiedzy, postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie. Boimy się zwykle tego, co obce i nieznane, więc zrozumienie,  że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego, sprzyja budowaniu otwartej postawy w codziennym życiu.

Dane naukowe wskazują, że co trzeci człowiek miał, ma lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym, więc nie możemy zakładać, że ten problem nas nie dotyczy!

Działaj, poznawaj, Odmień Swoją Głowę!

Co robimy?
 
  • Zwiększamy wiedzę w zakresie możliwych form wsparcia. Szczególny nacisk kładziemy na promowanie środowiskowego modelu pomocy osobom chorującym psychicznie.

  • Wzmacniamy  procesy włączające osoby chorujące psychicznie i ich rodziny w pełnienie ról  społecznych i zawodowych w społecznościach  lokalnych.

  • Wpływamy na podnoszenie poziomu tolerancji i zrozumienia dla osób chorujących psychicznie.

  • Upowszechniamy wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie skutecznych form pomocy osobom chorującym.

  • Apelujemy –  ZIELONE dla edukacji, CZERWONE dla stygmatyzacji!

Kontakt

e-mail: info@otwartebramy.org

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210