Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. 

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Koordynatorka i doradczyni SCOPiW

Anna Horak
e-mail: biuro@scop.sopot.pl 
tel: 518 838 795

Animatorka Wolontariatu, Specjalistka ds. Wolontariatu Sąsiedzkiego

Patrycja Szczepańska
e-mail: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl 
tel: 729 863 777

Skarbnik Stowarzyszenia:

Jakub Nowak
e-mail: j.nowak@ekspresja.org 
lub scop@sopot.pl
tel: 513 743 810

Koordynatorka Akademii Don Kichota:

Estera Tomczyńska
email: e.tomczynska@ekspresja.org 
tel: 572 685 422,

Akademia Don Kichota

Zespół Mieszkań Wspomaganych
"NA GIGANCIE"

Koordynatorka Zespołu Mieszkań Wspomaganych „NA GIGANCIE”

Aleksandra Pakólska
email: a.pakolska@ekspresja.org 
tel: 729 863 033

Przegląd Teatralny MASSKA

 

Paulina Lewandowska

e-mail: p.lewandowska0209@gmail.com
tel: 692 145 003

Jacek Spica

e-mail: spicajacek@wp.pl
tel: 503 503 466

Sopockie Domy Sąsiedzkie

Koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich:

Zuzanna Ostrowska
e-mail: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl,
tel: 699 857 138

Prezes Stowarzyszenia :

Piotr Harhaj
e-mail: p.harhaj@ekspresja.org
tel: 605 253 654

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot

Sekretariat: czynny 10.00-14.00
tel. 699 866 548 – Anna Kaczmarek  e-mail: kontakt@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210