Włączenie społeczne

Działanie podejmowane w celu animowania aktywności obywatelskiej i rozwoju lokalnego. Włączamy osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210