Wolontariat

Sopocki Wolontariat organizujemy w ramach Sopockiego Centrum Organizacji  Pozarządowych i Wolontariatu, jednego z wiodących projektów Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji. Od 2007 r. animujemy i promujemy wolontariat w Sopocie. Czym konkretnie zajmujemy się?

  1. edukujemy: szkolimy wolontariuszy, przygotowujemy organizacje i instytucje do współpracy z wolontariuszami zgodnie z prawem
  2. sieciujemy sopocki wolontariat: budujemy otwarte partnerstwo organizacji, współtworzymy różnorodne przestrzenie aktywności wolontaryjnej (wolontariat pomocowy, w kulturze, w sporcie, w ekologii, w edukacji, pomoc zwierzętom, itp.) 
  3. prowadzimy kalendarz wydarzeń, bazę ofert wolontaryjnych oraz bazę wolontariuszy
  4. prowadzimy pośrednictwo wolontaryjne w Sopocie: łączymy wolontariuszy z podmiotami poszukującymi wolontariuszy
  5. realizujemy wolontariat sąsiedzki na rzecz sopockich seniorów: indywidualne, długoterminowe wsparcie samotnych seniorów przez wolontariuszy 
  6. organizujemy i koordynujemy wolontariat pomocowy, wynikający z nadzwyczajnych potrzeb, takich jak pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie
  7. dbamy o sopockich wolontariuszy: organizujemy spotkania dla wolontariuszy, uczymy się, motywujemy aktywnie i mile spędzając czas
  8. organizujemy konkurs „Wolontariat. Aktywni w Sopocie” oraz Galę Sopockiego Wolontariatu 
  9. jesteśmy członkiem Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030; w ramach programu prowadzimy warsztaty oraz konsultacje dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z woj. pomorskiego 
W 2020 roku zdobyliśmy certyfikat “Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” przyznany przez Korpus Solidarności.

Animatorka Wolontariatu, Specjalistka ds. Wolontariatu Sąsiedzkiego

Patrycja Szczepańska,
e-mail: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl 
tel: 729 863 777

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210