Sprawozdania z działalności stowarzyszenia

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sporządzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie takie obrazuje stan finansów w organizacji i jest przesyłane do urzędu skarbowego, a jeżeli organizacja ma zarejestrowaną działalność gospodarczą także do Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 5851410060,

REGON 193083536,

KRS 0000214210

2021

2022

2023

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Marynarzy 4, 81-835 Sopot
tel. 58 341 83 52
e-mail: biuro@ekspresja.org

Darowizny:

Santander Bank Polska S.A 
nr konta: 18 1090 1098 0000 0001 0386 1516
NIP: 5851410060,
REGON: 193083536
KRS: 0000214210