Narratives of Impact

bierzemy udział w projekcie międzynarodowym Narratives of Impact.  więcej informacji znajduje się na stronie: https://narrativesofimpact.com/